Προβλήματα Τροφοδοσίας - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > UPS - Surge Protectors

Προβλήματα Τροφοδοσίας

 

Διακοπή τροφοδοσίας


Η διακοπή τροφοδοσίας ορίζεται ως μηδενική τάση συνεχόμενη για πάνω από δύο κύκλους.  Μπορεί να προκληθεί από προβλήματα στις ασφάλειες, στο σύστημα διανομής και γενικότερα προβλήματα τροφοδοσίας δικτύου.  Αυτές οι καταστάσεις είναι ικανές να προκαλέσουν ζημιές τόσο σε λογισμικό και δεδομένα, όσο και στον εξοπλισμό.

 

Βυθίσματα τάσεως


Βυθίσματα τάσεως έχουμε όταν η τάση βρίσκεται 80 ή 85% κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο για μικρές χρονικές περιόδους.  Προκαλούνται πιθανώς στο ξεκίνημα ηλεκτρικού εξοπλισμού μεγάλης ισχύος, κινητήρων και στην επαναφορά της τροφοδοσίας τοπικά ή του δικτύου.  Τα βυθίσματα τάσεως έχουν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της αιχμής τάσεως, δηλαδή απώλεια μνήμης, λάθη δεδομένων, τρεμόπαιγμα στα φώτα και κλείσιμο των μηχανημάτων.

 
 

Αιχμές τάσεως


Αιχμές τάσεως έχουμε όταν η τάση βρίσκεται 110% πάνω απ’ το φυσιολογικό επίπεδο.  Συνήθως προκαλούνται με το κλείσιμο ηλεκτρικού εξοπλισμού μεγάλης ισχύος.  Υπό αυτές τις συνθήκες οι Η/Υ βιώνουν καταστάσεις απώλειας μνήμης και λαθών δεδομένων, τρεμόπαιγμα στα φώτα και κλείσιμο των μηχανημάτων.  

 
 

Υπόταση


Ως υπόταση ορίζεται μία συνεχής κατάσταση χαμηλής τάσεως τροφοδοσίας.  Για παράδειγμα,  υπόταση συμβαίνει κατά την διάρκεια αυξημένης ηλεκτρικής ζητήσεως το καλοκαίρι όταν η παροχή από την ΔΕΗ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση/ζήτηση ισχύος, οπότε ρίχνουν την τάση για να περιορίσουν την μέγιστη ισχύ.  Τότε στους Η/Υ συμβαίνουν καταστροφές και απώλειες δεδομένων και μόνιμη βλάβη στο εξοπλισμό.

 
 

Μεταβατικά φαινόμενα


Τα μεταβατικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα με την εμφάνιση τάσεως έως και 20.000  volt για 10 έως 100 μsec.  Συμβαίνουν συνήθως κατά την δημιουργία τόξων και εκφόρτισης στατικού φορτίου.  Επιπρόσθετα συμβαίνουν και κατά τις προσπάθειες εξισορρόπησης δικτύου από την ηλεκτρική εταιρεία, αρκετές φορές στην διάρκεια μίας ημέρας.  Ως αποτέλεσμα έχουμε απώλειες μνήμης, λάθη ή απώλεια δεδομένων και γήρανση εξοπλισμού.

 
 

Θόρυβος γραμμής


Ως θόρυβος γραμμής ορίζεται τόσο η παρεμβολή συχνοτήτων ραδιοφωνίας (RFI)  όσο και η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (ΕΜΙ).  Στις πηγές του προβλήματος συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρικά μοτέρ, ρελέ, συσκευές ελέγχου κινητήρων, ραδιοφωνικές εκπομπές, μικροκυματική ακτινοβολία κλπ.  Αυτού του είδους οι παρεμβολές και άλλα προβλήματα συχνότητας προκαλούν απώλειες και λάθη δεδομένων, απώλειες αποθήκευσης, καθώς και αδυναμία ανταπόκρισης πληκτρολογίου και συστήματος.  

 
 

Μεταβολές συχνότητας


Ως μεταβολή συχνότητας ορίζεται οποιαδήποτε αλλαγή της συχνότητας από το φυσιολογικό επίπεδο παροχής συχνότητας των 50 Ηz  ή 60 Hz   (ανάλογα από την γεωγραφική θέση).  Αυτό μπορεί να συμβεί από την λανθάνουσα λειτουργία γεννητριών ασφαλείας ή πηγών τάσεων ασταθούς συχνότητας.  Για ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή δεδομένων, σκληρού δίσκου,  αδυναμία ανταπόκρισης  πληκτρολογίου και αποτυχία προγραμμάτων.

 
 

Παρεμβολή Αρμονικών


Οι αρμονικές παραμορφώνουν την κανονική ημιτονοειδή κυματομορφή και γενικά μεταδίδονται στην γραμμή από μη γραμμικά φορτία.  Παλμοτροφοδοτικά,  κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ είναι παραδείγματα μη γραμμικών φορτίων.  Οι αρμονικές μπορούν να προκαλέσουν λάθη επικοινωνίας, υπερθέρμανση και πιθανώς ζημιά στον εξοπλισμό.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο