Πρίζες - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρίζες TV/FM

BIF 01 N

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Τερματική

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
  
dB
dB

5-68
  
20
2.5

87.5-108
  
6.0
12

118-125
  
20
3.0

125-470
  
26
3.0

470-1000

26
3.0

 
BIF 05 N


RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Διελεύσεως


Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB

dB
dB

5-68
2.5  

30
7.5

87.5-108
2.5

12.5

22

118-125
2.5  

30
7.0

125-470
2.5  

36
7.0

470-1000
2.5

36
7.0

 

BIF 09 N

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Διελεύσεως


Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB

dB
dB

5-68
1.0  

30
11

87.5-108
1.0   

18

22

118-125
1.0

30
11

125-470
1.0   

36
11

470-1000
1.0

36
11

 

BIF 14 N

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Διελεύσεως

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB

dB
dB

5-68
1.0  

30
13.5

87.5-108
1.0   

17
22

118-125
1.0

30
15

125-470
1.0   

36
15

470-1000
1.0

36
15

 
 
 

Πρίζες FM / TV / SAT

BSD 201 F DC

RP/VHF I

FM

VHF

UHF  

SAT IF

Τερματική

Περιοχή Συχνοτήτων

Εξασθένηση απόζευξης
TV/FM, Αρσενικό
SAT+DC, F Θηλυκό

MHz

  
dB
dB

 5-68

  
0.5
30

87.5-108

  
1.0
15

125-470

  
1.0
15

470-862

  
1.0
15

950-2400


18
1.0

 

BSD 403 DC

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

SAT IF

Τερματική


Περιοχή Συχνοτήτων

Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό (+DC)
2 (TV) Αρσενικό

MHz

  
dB
dB

5-68

  
4.5
4.5

87.5-108

  
3.5
3.5

125-470

  
3,5
3.5

470-862

  
3.5
3.5

950-2400


6,0
6,0

 

BSD 411  DC

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

SAT IF

Διελεύσεως


Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό  (+DC)
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB
  
dB
dB

5-68
1.0
  
11
11

87.5-108
1.0
  
11
11

125-470
1.0
  
11
11

470-862
1.2
  
11
11

950-2400
1.6-2.4

11
11

 
 

Κάλυμμα Πρίζας - Πλαίσιο

C BIF B / C BIF

C BSD B / C BSD

SS - BT B / SS - BT

Κάλυμμα πρίζας TV–FM 75 x 75 mm

Κάλυμμα πρίζας TV–SAT 75 x 75 mm

Πλαίσιο για εξωτερική πρίζα

Λευκό /Εκρού


Λευκό /Εκρού

Λευκό /Εκρού

 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο