Λήψη από ένα Δορυφόρο - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Delta > Κατάλογος Προϊόντων > Πολυδιακόπτες

Πολυδιακόπτες για λήψη από ένα δορυφόρο

MS 54 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

ÄéáóôÜóåéò

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
96
4
-
230 x 120 x 60

950 - 2200
-2...-4
103
4
- 

MS 56 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
92
6
-
345x 120x 80

950 - 2200
-2...-6
103
6
-

 

MS 58 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

  

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
92
8
-
345x 120x 80

950 - 2200
-2...-6
103
8
-

 

MS 5012 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

  

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
90
12
-
440x 120x 80

950 - 2200
-2...-6
103
12
-

 

MS 5016 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

   

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
88
16
-
440x 120x 80

950 - 2200
0...-3
98
16
- 

MS 5024 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...4
86
16
-
440x 120x 80

950 - 2200
-4...-6
94
16
-

 

MS 5032 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...3
88
16
-
484x 120x 71

950 - 2200
0...6
100
16
-

 

MS 5048 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
0...3
88
16
-
484x 120x 71

950 - 2200
0...6
100
16
-

 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο