Λήψη από 4 Δορυφόρους - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Delta > Κατάλογος Προϊόντων > Πολυδιακόπτες

Πολυδιακόπτες για λήψη από τέσσερις δορυφόρους

MS 1704 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
-18
-
4
-
370 x 105 x 55

950 - 2400
0
100
4
-


 

MS 1708 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
-22
92
-
-
370 x 105 x 55

950 - 2400
0
98
100
-

 

MS 1716 N

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

  

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
-24
-
16
-
360 x 205 x 55

950 - 2400
0
100
16
-

 
 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο