Οπτικοί Σύνδεσμοι - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Fiber Optic Solutions > Παρελκόμενα

Οπτικοί Σύνδεσμοι

AOAD200xx

 


- AO
AD200101: Σύνδεσμος SC/APC - SC/APC
-
AOAD200101: Σύνδεσμος E2000/APC - E2000/APC

Όλ
oι οι έιναι κατασκευασμένοι και ελεγμένοι σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα. Διαθέτουν σειριακό αριθμο και συνοδεύοννται από πιστοποιητικό ελέγχου.


 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...  

 
 
 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο