Λήψη από ένα Δορυφόρο - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολυδιακόπτες για λήψη από ένα δορυφόρο

DY 56 A

DY 58 A

DY 56 A

DY 58 A

 

TV

SAT

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

5 - 862
22
-
6
-
140 x 140 x 58

950 - 2400
9
-
6
-

5 - 862
22
-
8

950 - 2400
9
-
8

 
DY 54 B

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις


ÓõíôåëåóôÞò Èïñýâïõ
ÄéáóôÜóåéò

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
2
14
108
4
-
140 x 140 x 58

950 - 2400
0
15
103
4
- 

DY 56 B

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
2
14
108
6
-
140 x 140 x 58

950 - 2400
0
15
103
6
-

 

DY 58 B

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις
  

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
2
14
108
8
-
140 x 140 x 58

950 - 2400
0
15
103
8
-

 

DY 12

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

  

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
22
-
-
12
-
210 x 140 x 55

950 - 2400
0
12
103
12
-

 

DY 16

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

   

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

 47- 862
22
-
-
16
-
210 x 140 x 55

950 - 2400
0
15
103
16
- 

DY 50 A

DY 55

Ενδιάμεσος ενισχυτής

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

85- 862
15-22
115
1
-
140 x 140 x 27

950 - 2400
16-23
115
4
-

 

DY 44 A

DY 46 A

DY 44 A

DY 46 A

 

TV

SAT

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

5 - 862
2.5
22
-
4
-
140 x 140 x 27

950 - 2400
1.5
21-16
-
4
-

5 - 862
2.5
22
-
6
-

950 - 2400
1.5
21-16
-
6
-

 

DY 48 A

 

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
2.5
16
90
8
-
235 x 115 x 27

950 - 2400
1.5
15
90
8
-

 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο