Λήψη από 4 Δορυφόρους - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολυδιακόπτες για λήψη από τέσσερις δορυφόρους

DY 25

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB

dBμV

dB
mm

47- 862
22
-4.0
-
8
-
359 x 140 x 58

950 - 2400
0
15
105
8
-


 

DY 26

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Εξασθένηση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dBV

dB
mm

47- 862
22
4.0-5.5
-
8
-
330 x 140 x 28

950 - 2400
21-16
-
-
8
-

 
 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο