Οπτικοί Πομποί - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Fiber Optic Solutions

Οπτικοί Πομποί

OΤ860-4F

 

- Στάθμη εισόδου RF 83-90dBμV
- Περιοχή λειτουργίας από 47MHz έως 860ΜHz
- Οπτικός σύνδεσμος SC/APC
- Οπτικός πομπός 1310nm
- Στάθμη εξόδου 4mW (6dBm)


 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

M107E

 

- Στάθμη εισόδου RF 83-90dBμV
- Περιοχή λειτουργίας από 47MHz έως 860ΜHz
- Οπτικός σύνδεσμος SC/APC
- Οπτικος πομπός 1310nm
- Στάθμη εξόδου: M107E -6   με 6mW (8dBm)
                           M107E -8    με 8mW (9dBm)
                           M107E -10  με 10mW (10dBm)

 

 

 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 
 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο